Materiály a řešení pro stavební akustiku

Moderní budovy jsou stále složitější a moderní materiály zajišťují možnosti stavět stále tenčí, vyšší, pevnější konstrukce. Avšak vlivem vysoké urbanizace a větších nároků uživatelů budov i technických požadavků na budovy dochází ke zvyšování nároků na akustické vlastnosti stavebních materiálů s ohledem na co nejnižší tloušťku konstrukcí a největší efektivitu z hlediska všech různých fyzikálních aspektů. Se všemi těmito aspekty je nutné počítat již v prvních fázích projektování (ideálně již před dokončením dokumentace pro stavební povolení).

Takto včasné posouzení do budoucna zabraňuje mnoha nepříjemnostem, které mohou vznikat v průběhu dalšího projektování, nebo dokonce výstavby. I jednoduché konzultace s odborníky na akustiku v časné fázi projektu se vždy vyplatí.

 

 

PRUŽNÁ ULOŽENÍ SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN A PODEST

 

 
Příklady řešení pružně uloženého schodiště a podesty pomocí materiálu Sylomer
 
Akustický materiál SYLOMER je vyroben na bázi polyetherurethanu (PUR), je vhodný pro snížení strukturálního a kročejového hluku, kdy zaručuje maximální účinnost akustického opatření při minimální potřebné tloušťce (vč. minimální vlastní frekvence). Životnost materiálu přes 100 let, jeho vysoká odolnost proti vnějším vlivům z něj dělá bezkonkurenční řešení akustické ochrany konstrukcí.
 
Typy Sylomeru typu SB10, speciálně vyvinutého pro pružné uložení prefa železobetonových schodišť
 

Akustický materiál SYLOMER vyrábí rakouská společnost Getzner Werkstoffe GmbH, jejímž jsme výhradním smluvním partnerem v České republice.

 

PRUŽNÁ ULOŽENÍ VÝTAHOVÝCH ŠACHET

V bytových i jiných objektech je nutné,a by byly výtahové šachty dostatečně odděleny od okolních konstrukcí. Nejjednodušším a nejúčinnějším způsobem, jak toho docílit, je pomocí pružného uložení typu box-in-box za použití materiálu Sylomer. Typ Sylomeru je pak individuálně volen na základě stálého statického zatížení od výtahové šachty a technologie výtahu.

Příklad instalace svislé izolace Sylomer ve výtahové šachtě

PRUŽNÁ ULOŽENÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A DALŠÍCH ZDROJŮ CHVĚNÍ

V moderních budovách se vyskytuje mnoho různých zdrojů hluku a chvění, kteér je nutné oddělit od okolních konstrukcí tak, aby nevznikaly rušivé akustické jevy v okolních akusticky chráněných prostorech. Jedná se např. o tepelná čerpadla, vířivky, ventilátory, apod. Všechny tyto zdroje bez pečlivého posouzení pružného uložení a účinného odhlučnění mohou způsobovat jevy, které se po instalaci zařízenídodatečně velmi složitě napravují.

Proto je důležité, aby vždy ve fázi projektu bylo odhlučnění zdroje hluku pozouzeno a navrženo akustikem.


Plošné uložení základu pomocí materiálu SYLOMER

 

PRUŽNÉ AKUSTICKÉ ZÁVĚSY PRO PODHLEDOVÉ SYSTÉMY

 

Z mnoha důvodů se může stát, že navržená konstrukce nevyhovuje požadavkům na vzduchovou/kročejovou neprůzvučnost a je třeba, aby byly její akustické vlastnosti výrazně zlepšeny. Pro tyto účely je možné využít pružných akustických závěsů, které při vhodném navržení mohou výrazně zlepšit vzduchovou a případně i kročejovou neprůzvučnost. Míra zlepšení neprůzvučnosti pak vždy závisí na vlastnostech pružného materiálu (nebo pružiny) používaného jako tlumicí vložky v pružině, a zatížení na daný elastický prvek.

Pomocí našich akustických závěsů Akustik1 nebo pružinových závěsů typu Isotop MSN/Z je možné dosáhnout maximálního zlepšení neprůzvučnosti při takřka nulovém zvýšení zatížení nosné vodorovné konstrukce od podhledů.

Příklad pružného zavěšení podhledu pomocí pružných elementů Akustik1

 

 

V případě zájmu o pomoc při návrhu akustického řešení nebo o konkrétní materiály je možné využít poptávkový formulář nebo nás můžete kontaktovat na adresách a telefonních číslech uvedených v sekci kontakty.

TECHNICKÉ LISTY A BROŽURY

Zde si můžete stáhnout technické listy a příslušné brožury

VYBRANÉ REFERENCE

Zde si můžete prostudovat vybrané reference a realizace za použití našich materiálů.