Pružné uložení podlah vlaků osobní přepravy

Moderní kolejová vozidla osobní přepravy prochází enormně rychlým vývojem. Neustále se zvyšující nároky na zvyšování komfortu cestujících nutí výrobce i jejich dodavatele k neustálým inovacím, co se týče vybavení, hmostnosti, komfortu cestování i životnosti celého vozidla. Jednou z oblastí, kde panují stále vyšší nároky na komfort, životnost i požární ochranu všech prvků, je akustický komfort uvnitř kolejových vozidel.

Vzhledem k hmotnosti i tvaru konstrukcí kolejových vozidel jsou jejich konstrukce vysoce náchylné k přenosu vibrací a následně i strukturálního hluku do interiéru vozidla, kde pak mohou způsobit vysoce rušivé účinky. Tyto negativní účinky se pak stupňují s vyšší rychlostí celé soupravy. Také proto je nutné, aby podlahy vozů osobní přepravy pružně odděleny od okolní konstrukce tak, aby byly tyto negativní účinky pokud možno eliminovány.

Takto včasné posouzení do budoucna zabraňuje mnoha nepříjemnostem, které mohou vznikat v průběhu dalšího projektování, nebo dokonce montáže. I jednoduché konzultace s odborníky na všechny jevy způsobené vibracemi (technickou seismicitou) v časné fázi projektu se vždy vyplatí.

 

Pružné uložení podlah pomocí materiálů SYLOMER nebo SYLODYN

 

Schéma pružného uložení podlahy pomocí pásů SYLOMER nebo SYLODYN

 

Akustický materiál SYLOMER je vyroben na bázi polyetherurethanu (PUR), je vhodný pro snížení vibrací a otřesů, kdy zaručuje maximální účinnost vibroizolační ochrany při minimální potřebné tloušťce (vč. minimální vlastní frekvence). Životnost materiálu přes 100 let, jeho vysoká odolnost proti vnějším vlivům z něj dělá bezkonkurenční řešení pružného uložení podlah kolejových vozidel.

Materiály SYLOMER typu FR standardně splňují i nejpřísnější požadavky dané normami, např. ISO 45545-2 (kategorie HL3), DIN 5510-2, NF F16-101 nebo TB 3139. Spolu s maximálním útlumem strukturálního hluku a vibrací procházejících do a z podlahy kolejového vozidla a ostatními technickými vlastnostmi Sylomeru je pružné uložení podlah pomocí proužků z tohoto materiálu ideální volbou.

Akustický materiál SYLOMER a SYLODYN vyrábí rakouská společnost Getzner Werkstoffe GmbH, jejímž jsme výhradním smluvním partnerem v České republice.

 

Použití SYLOMERu a SYLODYNu

Přesný typ a tloušťka materiálu je volena individuálně dle potřeb a možností daného projektu. Na každý konkrétní případ vám ochotně vypracujeme a spočítáme, jaký typ SYLOMERu je v daném případě nejvhodnější použít. Doporučíme i jeho množství a umístění tak, aby vlastnosti tohoto materiálu byly vždy využity co nejúčinněji.

Jednotlivé typy SYLOMERu jsou barevně rozlišeny, proto nemohou být zaměněny. Barevné rozlišení pak rovněž usnadňuje jejich identifikaci na místě použití.

Příklad instalace pruhů Sylomer do interiéru kolejového vozidla

Alstom Coradia v barvách DB

Pružné uložení podlah v kolejových vozidlech osobní přepravy je široce využíváno, mezi vybrané zákazníky využívající systémy pružného uložení podlah patří např.:

  • Alstom

  • Škoda Transportation

  • Bombardier

  • Siemens

  • BEML/Rotem

  • CAF

  • A další

  

Montáž SYLOMERu a SYLODYNu

Montáž SYLOMERu je zcela jednoduchá. Materiál se lepí na připravený hladký a rovinný povrch, vždy dle kladečského plánu vypracovaného v rámci projektu. Pro doporučené mechanismy lepení nebo typy lepidel nás neváhejte kontaktovat. 

V případě zájmu o materiál SYLOMER je možné využít poptávkový formulář nebo nás můžete kontaktovat na adresách a telefonních číslech uvedených v sekci kontakty.

TECHNICKÉ LISTY A BROŽURY

Zde si můžete stáhnout technické listy k jednotlivým typům a způsobům uložení plovoucích podlah

VYBRANÉ REFERENCE

Zde si můžete prostudovat vybrané reference a realizace za použití našich materiálů.