Vibroizolace a řešení pro průmysl

O SYLODYNu

SYLODYN je trvale pružný materiál na bázi polyetherurethanu. Je tvořen buňkami, které jsou například na rozdíl od SYLOMERu 100% uzavřené. Tato přednost umožňuje používat tento materiál i ve vodním prostředí, aniž by ztratil své izolační schopnosti. SYLODYN vyrábí rakouská společnost Getzner Werkstoffe GmbH, jejímž jsme smluvním partnerem. 

Použití SYLODYNu

SYLODYN lze využít jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojů, ale i do základů budov. Jeho značnou výhodou je, že jej lze použít i ve vodním prostředí.

Jednotlivé typy SYLODYNu

Jednotlivé typy SYLODYNu, které dodáváme, jsou následující:

  • SYLODYN NB
  • SYLODYN NC
  • SYLODYN ND
  • SYLODYN NE
  • SYLODYN NF

SYLODYN se vyrábí ve dvou tloušťkách, a to 12,5mm a 25 mm.

Na každý konkrétní případ vám ochotně vypracujeme a spočítáme, jaký typ SYLODYNu je v daném případě nejvhodnější použít. Doporučíme i jeho množství a umístění tak, aby vlastnosti tohoto materiálu byly vždy využity co nejúčinněji.

Montáž SYLODYNu

Montáž SYLODYNu je zcela jednoduchá. Materiál se položí na připravený hladký a rovinný povrch základu dle požadovaného projektu. Povrch vždy musí být suchý a spoje SYLODYNU musí být přelepeny páskou. Doporučujeme použít krycí fólii jako další ochranu proti vzniku akustických mostů a rovněž jako ochranu SYLODYNu při montáži. Při návrhu ocelové výztuže musí být provedeny takové úpravy, aby pod jednotlivými spojkami nebylo zatížení (t/m2) vyšší než maximálně povolené. Například nabetonování min. 30 mm vrstvy betonu nebo položení roznášecí desky (např. ocelové) před prováděním ocelové výztuže.

V případě zájmu o materiál SYLODYN je možné využít poptávkový formulář nebo nás můžete kontaktovat na adresách a telefonních číslech uvedených v sekci kontakty.

TECHNICKÉ LISTY

Zde si můžete stáhnout technické listy.