Systémy a řešení pro snižování hluku ve výrobních halách

V průmyslových, výrobních halách a areálech je jedním z nejčastějších problémů problém s expozicí pracovníku nadměrnému hluku a vibracím. Pokud tyto negativní vlivy jsou nedostatečně ošetřeny, může docházet k nevratnému poškození fyzického i psychického zdraví zaměstnanců. Zároveň již při krátkodobé expozici zaměstnanců nadměrnému hluku nebo vibracím dochází k znatelnému snížení jejich výkonnosti a schopnosti soustředění. Při návrhu akustických úprav je pak nutné pracovat se všemi možnostmi, jak se dá hluková zátěž zaměstnanců snížit.

Konkrétní řešení problematiky konkrétního odhlučnění haly je pak zcela individuální, s ohledem na výrobu, konstrukční možnosti haly, a další omezující faktory (např. hygienické nároky v čistých provozech, potravinářském průmyslu, apod.). Konkrétní projekty je vhodné vždy řešit s odborníky na všechny jevy způsobené hlukem a vibracemi.

Možnosti snižování hluku ve výrobních halách

Konkrétní řešení snižování hluku ve výrobních halách pak probíhá individuálně dle možností haly.

Výsledný hluk v hale sestává z několika základních akustických složek:

a) Hluk přímo vyzařovaný zdrojem

Schéma hluku vyzářeného přímo zdrojem hluku

Řešení snižování intenzity zdroje hluku je značně individuální, vždy závisí na konkrétním zařízení

 

b) Hluk odražený od povrchů stěn

Schéma hluku odraženého od odrazivých povrchů stěn a stropu

Složka odraženého hluku v akusticky neošetřené výrobní hale může být velmi výrazná. Volbou vhodných akustických materiálů na podhledy a stěny se dá výsledný hluk snížit až o 7 dB (v závislosti na použitém materiálu a jeho ploše).

Pro zvýšení pohltivosti prostoru je možné využít širokou škálu materiálů, např. zde

Vždy před koupí a instalací jakéhokoliv materiálu je vhodné se poradit s odborníkem.

Příklad snižování hluku v hale pomocí akustického systému Baffle

Příklad snižování hluku v hale pomocí akustických prvků Stottrop Textil

 

C) Sekundárně vyzářený strukturální hluk

Schéma sekundárně vyzářeného strukturálního hluku v hale

V případě, že zdroj hluku je zdrojem i výrazných vibrací a rázů, a zároveň není dostatečně pružně oddělen od okolních konstrukcí, dochází vždy k přenosu vibrací celou konstrukcí stavby, a k následnému vyzáření do prostoru v podobě strukturálního hluku.

Pro vhodné pružné uložení zdrojů hluku je možné využít širokou škálu materiálů, např. zde

Vždy před koupí a instalací jakéhokoliv materiálu je vhodné se poradit s odborníkem.

Hala PWO Unitools Moravia s.r.o., s pružně uloženými zdroji vibrací

 

TECHNICKÉ LISTY A BROŽURY

Zde si můžete stáhnout technické listy k jednotlivým typům námi nabízených materiálů.

VYBRANÉ REFERENCE

Zde si můžete prostudovat vybrané reference a realizace za použití našich materiálů.