Materiály pro speciální použití

Průmysl a všechna jeho odvětví velmi často vznáší požadavky na materiály pro zcela individuální projekty a realizace. Velmi často se jedná o speciální požadavky z hlediska odolnosti proti vlemi nízkým, nebo naopak velmi vysokým teplotám, o materiály plnící velké množství funkcí, vyhovující stále přísnějším normám (např. z hlediska požární ochrany výrobků, ...), ale zároveň materiálů nezávadných, s dlouhou životností a odolností vůči různým vlivům.

Konkrétní řešení problematiky daného projektu je pak zcela individuální, s ohledem na vznášené požadavky dané normami, investorem, apod. Pokud hledáte materiál, u něhož si nejste jisti, zda vyhoví Vašim požadavkům, kontaktujte nás.

 

Příklad využití našich materiálů ve speciálních projektech

  • Pružné uložení jednotek dieselagregátů v kontejnerech HZS, fy. Variel

  • Dilatace trubního vedení pro firmu SAI ATIS

  • Pružné oddělení konstrukcí v lodním průmyslu

  • Akustická a antivibrační řešení pro medicínské technologie

  • Akustická a antivibrační řešení pro automobilový průmysl

  • Speciální materiály maximálně absorbující nárazy s dlouhou životností

  • Pružná oddělení materiálu v konstrukcích audiotechniky

 

 TECHNICKÉ LISTY A BROŽURY

Zde si můžete stáhnout technické listy k jednotlivým typům námi nabízených materiálů:

VYBRANÉ REFERENCE

Zde si můžete prostudovat vybrané reference a realizace za použití našich materiálů.