Pružné uložení klimatizačních jednotek ve vlakových soupravách

Moderní kolejová vozidla osobní přepravy prochází enormně rychlým vývojem. Neustále se zvyšující nároky na zvyšování komfortu cestujících nutí výrobce i jejich dodavatele k neustálým inovacím, co se týče vybavení, hmostnosti, komfortu cestování i životnosti celého vozidla. Jednou z oblastí, kde panují stále vyšší nároky na komfort, životnost i požární ochranu všech prvků, je akustický komfort uvnitř kolejových vozidel.

Vzhledem k hmotnosti i tvaru konstrukcí kolejových vozidel jsou jejich konstrukce vysoce náchylné k přenosu vibrací a následně i strukturálního hluku do interiéru vozidla, kde pak mohou způsobit vysoce rušivé účinky. Tyto negativní účinky se pak stupňují s vyšší rychlostí celé soupravy. Také proto je nutné, aby izolační ochrana vozů osobní přepravy byla provedena co nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem. Tzn. aby všechny potenciální zdroje hluku a chvění (např. klimatizační jednotky) byly pružně odděleny od okolní konstrukce tak, aby byly tyto negativní účinky pokud možno eliminovány.

Takto včasné posouzení do budoucna zabraňuje mnoha nepříjemnostem, které mohou vznikat v průběhu dalšího projektování, nebo dokonce montáže. I jednoduché konzultace s odborníky na všechny jevy způsobené vibracemi (technickou seismicitou) v časné fázi projektu se vždy vyplatí.

 

Pružné uložení zdrojů hluku a chvění v rámci kolejových vozidel osobní přepravy

 

Souprava Siemens RailJet v barvách rakouského dopravce ÖBB 

Pružné uložení jednotek včetně všech detailů se vždy navrhuje individuálně dle požadavků a možností konkrétního projektu. Na každý konkrétní případ vám ochotně vypracujeme a spočítáme, jaký typ materiálu (včetně detailů uchycení) je v daném případě nejvhodnější použít. Doporučíme i jeho množství a umístění tak, aby vlastnosti tohoto materiálu byly vždy využity co nejúčinněji.

Akustický materiál SYLOMER je vyroben na bázi polyetherurethanu (PUR), je vhodný pro snížení vibrací a otřesů, kdy zaručuje maximální účinnost vibroizolační ochrany při minimální potřebné tloušťce (vč. minimální vlastní frekvence). Životnost materiálu přes 100 let, jeho vysoká odolnost proti vnějším vlivům z něj dělá bezkonkurenční řešení pružného uložení všech částí konstrukcí kolejových vozidel.

Akustický materiál SYLOMER a SYLODYN vyrábí rakouská společnost Getzner Werkstoffe GmbH, jejímž jsme výhradním smluvním partnerem v České republice.

Příklad uložení jednotek

 

Pružné uložení klima/vzt jednotek a jiných zdrojů hluku v kolejových vozidlech osobní přepravy je široce využíváno, mezi vybrané zákazníky využívající systémy pružného uložení jednotek patří např.:

  • Alstom

  • Bombardier

  • Siemens

  • A další

 

Montáž SYLOMERu a SYLODYNu

Montáž SYLOMERu je zcela jednoduchá. Materiál se lepí na připravený hladký a rovinný povrch, vždy dle kladečského plánu vypracovaného v rámci projektu. Pro doporučené mechanismy lepení nebo typy lepidel nás neváhejte kontaktovat. 

V případě zájmu o materiál SYLOMER je možné využít poptávkový formulář nebo nás můžete kontaktovat na adresách a telefonních číslech uvedených v sekci kontakty.

TECHNICKÉ LISTY A BROŽURY

Zde si můžete stáhnout technické listy k jednotlivým typům nabízených řešení

VYBRANÉ REFERENCE

Zde si můžete prostudovat vybrané reference a realizace za použití našich materiálů.