Systémy pro snížení hluku z vlaků nákladní přepravy

Moderní kolejová vozidla pro nákladní přepravu prochází rychlým vývojem. Neustále se zvyšující nároky na snižování hladiny hluku vznikajícího pojezdem vlakových souprav nutí výrobce i jejich dodavatele k neustálým inovacím. Vzhledem k hmotnosti i tvaru konstrukcí kolejových vozidel jsou jejich konstrukce vysoce náchylné k přenosu vibrací a následně i strukturálního hluku do dalších částí vozidla, kde se pak mohou vyzářit v podobě hluku, a tím pádem zvyšovat hladinu hluku způsobeného pojezdem celé soupravy. Tyto negativní účinky se pak stupňují s vyšší rychlostí celé soupravy. Také proto je nutné, aby bylo navrženo dostatečné odhlučnění celého vozidla konstrukce tak, aby byly tyto negativní účinky pokud možno eliminovány.

Takto včasné posouzení do budoucna zabraňuje mnoha nepříjemnostem, které mohou vznikat v průběhu dalšího projektování, nebo dokonce montáže. I jednoduché konzultace s odborníky na všechny jevy způsobené vibracemi (technickou seismicitou) v časné fázi projektu se vždy vyplatí.

  

Příklad odhlučňování vozidel nákladní kolejové přepravy

  

Přesný typ a tloušťka materiálu je volena individuálně dle potřeb a možností daného projektu. Na každý konkrétní případ vám ochotně vypracujeme a spočítáme, jaký typ materiálů (včetně konkrétních detailů) je v daném případě nejvhodnější použít. Doporučíme i jeho množství a umístění tak, aby vlastnosti tohoto materiálu byly vždy využity co nejúčinněji.

 

Příklad odhlučnění kolejových vozidel nákladní přepravy

 

TECHNICKÉ LISTY A BROŽURY

Zde si můžete stáhnout technické listy k jednotlivým typům SYLOMERu.

VYBRANÉ REFERENCE

Zde si můžete prostudovat vybrané reference a realizace za použití našich materiálů.