Reference

Aspira II Business Centre, Praha

Prováděli jsme návrh a výpočty pružného uložení celé strojovny a všech technologií umístěných na střeše objektu.

YIT Suomi Hloubětín, 1. etapa

Lokalita Suomi Hloubětín poskytuje klid rezidenční čtvrti a zároveň nabízí dobrou dostupnost do centra Prahy. Naše firma v této lokalitě prováděla technickou pomoc s návrhem, návrh antivibrační ochrany i kontrolu při realizaci antivibračních opatření 1. etapy výstavby tohoto projektu.

SUOMI Hloubětín, Praha, 1. etapa

Pružné uložení 4 objektů v rámci první etapy výstavby projektu SUOMI Hloubětín, Praha.

Pomáhali jsme s návrhem akustického řešení ochrany objektů proti struktuálnímu hluku zmetra a blízkých zdrojů strukturálního hluku (kolejové dopravy), a prováděli jsme dodávku materiálů pro toto řešení.

Sukova Síň, Rudolfinum

Pružné uložení podlah v historickém objektu Rudolfinum, Praha

Podložky pro podkladnice, Metro Praha

Pružné uložení podkladnic pomocí systému Sylodyn, Metro Praha

Železniční trať Ústí nad Orlicí

Zkušební úsek pro podpražcové podložky apružné uložení výhybek, Ústí nad Orlicí

Výhledy Barrandov, Praha

Pružné uložení technologií a výtahových šachet v objektu bytových domů Výhledy Barrandov, Praha

Komplex Západní Město, Praha

Pružné uložení podlah a vzt jednotek areálu Západní město, Praha

Bytový dům Tesla, Vršovice, Praha

Ochrana novostavby bytového domu proti vibracím a stukturálnímu hluku objektu BD Tesla, Praha

CIIRC ČVUT, Praha

Pružné uložení jednotek a citlivých zařízení v objektu Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze

Rexam Beverage Can, Dýšina

Pružné uložení výrobních linek v objektu Rexam Beverage Can CZ, Dýšina

RICE ZČU, Plzeň

Pružné uložení podlah a jednotek v objektu Regionálního inovačního Centra elektrotechniky, Plzeň

BIOCEV, Vestec u Prahy

Pružné uložení jednotek zdrojů hluku v objektu Biocev

Škoda Transportaiton

Pružné uložení podlah v lokomotivách a vozidlech vlakových souprav Škoda Transportation

Heliport, Nemocnice Sv. Anny, Brno

Pružné uložení heliportu na střeše budovy Nemocnice Sv. Anny, Brno

Quadrio D, Praha

Ochrana budovy Quadrio D proti vibracím a strukturálnímu hluku z blízké stanice metra, Praha

Teplárna, České Budějovice

Pružné uložení zdrojů hluku v areálu teplárny, České Budějovice

Mann+Hummel, Jihlava

Pružné uložení strojního zařízení a citlivých přístrojů v laboratořích Mann+Hummel, Okříšky - Nová Ves u Jihlavy

 

 

Bowling, Hluk

Ochrana blízkých objektů k bydlení vůči strukturálnímu hluku a rázům z bowlingových drah, Hluk

 

 

Český Rozhlas, Praha

Ochrana nahrávacích studií v budově Českého Rozhlasu, Praha, vůči negativním účinkům vibrací a strukturálního hluku z provozu metra a blízkých Vinohradských tunelů.