SUOMI Hloubětín, Praha, 1. etapa

Pružné uložení 4 objektů v rámci první etapy výstavby projektu SUOMI Hloubětín, Praha.

Pomáhali jsme s návrhem akustického řešení ochrany objektů proti struktuálnímu hluku zmetra a blízkých zdrojů strukturálního hluku (kolejové dopravy), a prováděli jsme dodávku materiálů pro toto řešení.