Prostorová akustika

Nové konstrukce moderních budov vyžadují také moderní přístup k řešení interiéru a vnitřního prostřžedí staveb i co se týče prostorové akustiky. Moderní budovy a přístup k jejich navrhování musí počítat se všemi aspekty výstavby, a jedním z nich je i řešení prostorové akustiky a zvukově pohltivých materiálů tam, kde je vhodné je používat. (ideálně již před dokončením dokumentace pro územní rozhodnutí).

Takto včasné posouzení do budoucna zabraňuje mnoha nepříjemnostem, které mohou vznikat v průběhu dalšího projektování, nebo dokonce výstavby. I jednoduché konzultace s odborníky na akustiku v časné fázi projektu se vždy vyplatí.

 

Příklad akusticky pohltivého podhledu plnícího zároveň funkci umělého osvětlení

 

Dodáváme veškeré materiály pro úpravu akustiky prostoru, které ale zároveň plní nejen akustickou a estetickou funkci, ale mohou variabilně plnit i jiné další funkce.

 

STOTTROP TEXTIL

Požadavky na estetičnost, lehkost, variabilitu a zároveň funkčnost a odolnost materiálů používaných ve stavebnictví pro úpravu akustiky staveb jsou mnohdy velmi vysoké. Většinu z vysokých nároků na funkčnost i odolnost použitého materiálu se dají jednoduše splnit pomocí materiálů Stottrop-Textil.

Jedná se o skelné, případně polyesterové tkaniny, které mají velmi široká využití vzhledem ke svým specifickým vlastnostem:

 • Výhodná třída reakce na oheň (A2-s1,d0 příp. B-s1,d0, dle EN 13501-1)

 • Vysoký činitel zvukové pohltivosti látky (αw = až 0,5) 

 • Vysoká mechanická odolnost

 • Průsvitnost materiálu (možnost vytvoření jednotného akustického podhledu, zároveň s funkcí osvětlení)

 • Ochrana proti UV záření

 • Odolnost materiálu proti vodě

 • Odolnost proti povětrnostním vlivům

 • Vysoká chemická odolnost

Příklad využití v bazénových halách

Možnosti využití materiálu

 • Lehké zástěny a dělicí konstrukce

 • Akusticky pohltivé plachty

 • Akustické podhledy (např. sportovní a bazénové haly, velkoplošné kanceláře, výrobní haly,...)

 • Divadelní scény

 • Výstavní prostory

 • Muzea

 • Zastřešení hal a sportovišť

 

Příklad reference - zastřešení sportovního stadionu - Fotbalový stadion Mnichov, Německo

 

 

 

 V případě zájmu o materiál STOTTROP je možné využít poptávkový formulář nebo nás můžete kontaktovat na adresách a telefonních číslech uvedených v sekci kontakty.

TECHNICKÉ LISTY A BROŽURY

Zde si můžete stáhnout technické listy a brožury k daným materiálům

 

REFERENCE

Zde si můžete prostudovat reference materiálů pro prostorovou akustiku